Αλεξοπούλου Χριστίνα

Πολιτικός Μηχανικός
Βουλευτής Αχαΐας

Αλεξοπούλου Χριστίνα

Πολιτικός Μηχανικός
Βουλευτής Αχαΐας

Δράση

Η Χριστίνα εργάζεται αδιαλείπτως από τα φοιτητικά της χρόνια στον ιδιωτικό τομέα, από το 1998.

Ως Πολιτικός Μηχανικός και Επιχειρηματίας στον χώρο της υλοποίησης δημοσίων έργων, ατομικά ή μέσω εταιρειών της, όπως οι

  • Τεχνικό Γραφείο Χρ. Αλεξοπούλου
  • Ασφαλτική Πατρών

έχει συμμετάσχει, επιβλέψει ή αναλάβει την υλοποίηση δεκάδων έργων μικρής και μεγάλης κλίμακας, στην ευρύτερη γεωγραφική περιφέρεια ΔΕΠΙΝ (Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Ιόνια Νησιά).

Στα έργα αυτά περιλαμβάνονται από οικοδομικές άδειες, κατασκευές κατοικιών και επαγγελματικών χώρων, έλεγχοι στατικής επάρκειας κτηρίων, τεχνικές μελέτες και αναστηλώσεις ιστορικών μνημείων, έως μεγάλοι άξονες επικοινωνιών και μεταφορών, όπως η Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, η Ολυμπία Οδός και το τοπικό δίκτυο του ΟΤΕ, καθώς και έργα που σχετίζονται με υποδομές εθνικής ασφαλείας.

Δραστηριοποιείται επίσης από τα μαθητικά της χρόνια στον κοινωνικό τομέα, τόσο σε πολιτικό επίπεδο, στον χώρο της Κεντροδεξιάς, όσο και μέσα από φορείς ή θεσμούς όπως η Εκκλησία, ο εθελοντισμός και οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ).