Αλεξοπούλου Χριστίνα

Πολιτικός Μηχανικός
Βουλευτής Αχαΐας

Αλεξοπούλου Χριστίνα

Πολιτικός Μηχανικός
Βουλευτής Αχαΐας

Πολιτική Απορρήτου

Ευχαριστούμε πολύ για το ενδιαφέρον σας για την Χριστίνα.

Σε αυτόν τον ιστότοπο, ξεκινώντας από την Αρχική Σελίδα, μπορείτε να βρείτε όλες τις πληφορορίες που σχετίζονται με την ίδια, τη δράση της και την πολιτική της πορεία.

Στο πλαίσιο των πολιτικών παρεμβάσεών μας, χρησιμοποιούμε τα συνήθη στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. αριθμούς τηλεφώνου, e-mail ή ταχυδρομικές διευθύνσεις). Η χρήση των προσωπικών αυτών δεδομένων γίνεται με πλήρη σεβασμό του νόμου και με βάση την ακόλουθη

Αν έχουμε επικοινωνήσει μαζί σας και επιθυμείτε τη διαγραφή σας από το αρχείο μας, παρακαλούμε ζητήστε το μέσω της σελίδας

Παραμένουμε στη διάθεσή σας.